Jdi na obsah Jdi na menu
 

IA Bartošovice v Orlických horách

28. 6. 2014

Tento úsek lehkého opevnění vz. 36 byl zadán k výstavbě společně s úsekem Ib. Neratov jako první úsek lehkého opevnění v tehdejším Československu a to již 29. května 1936.

Betonáž objektů prováděla firma J. Straka sídlící v nedalekém Žamberku. Velitelem úseku byl jmenován škpt. pěch. Jindřich Šilhálek. Původně mělo být v tomto prostoru vybetonováno pouze 14 pevnůstek  ( č. 1 – 14 ). Tento počet byl později shledán jako nedostatečný, a proto byla výstavba rozšířena o dalších pět objektů ( č. 3a, 7a, 12a, 13a, 14a ), takže konečný počet vybudovaných pevnůstek vzrostl na 19.

Konstrukce lehkých objektů vz. 36 není vhodná pro delší pobyt osádek, proto byli objekty obsazovány až v době zvýšeného nebezpečí, jinak se linie střežila pouze strážními oddíly. Pokud to bylo možné osádky se v době míru ubytovaly v kasárnách, nebo v civilních stavbách poblíž opevněné linie. V odlehlých úsecích, kde nešlo zajistit ubytování, musely být postaveny pro tento účel zvláštní chaty.
Jelikož je i Bartošovický úsek poměrně odlehlý, stavební firma zde postavila těchto chat celkem pět ( č. I – V ).
Objekty úseku jsou rozesety na severních svazích Orlických hor. Linie začíná na loukách nad obcí České Petrovice, pokračuje na Čihák, dále přes údolí Divoké Orlice, poté měly objekty postřelovat silnici České Petrovice – Bartošovice v Orlických horách, na pastvinách nad Bartošovicemi se linie mírně stáčí směrem do vnitrozemí . Za silnicí Bartošovice – Kunvald se prudce lomí na sever, objekty jsou zde postaveny na východním úbočí kopce Polom 766 m. n. m. V těchto místech linii zesilují dvě pevnůstky ( č. 12a, 14a ), které jsou postaveny v zákrytu za kótou Polom a vytvářejí vlastně druhý sled. Dále obrané postavení pokračuje až k táhlému údolí Vrchní Orlice , kde na severní straně navazuje sousední úsek Ib. Neratov.
 

Současný stav pevnůstek

Do současnosti se dochovali všechny objekty tohoto úseku. Během okupace byly některé objekty poškozeny trhacími pracemi, jedná se o pevnůstky č. 6 – poškozena týlová stěna a vytržen rám dveří, č. 12 – týlová stěna částečná odstřelena, obě střílny poničené náloží, podobně i čelní stěna a otvor pro periskop, č. 13 – týlová stěna těžce poškozena výbuchem, odstraněn rám dveří, lehce poškozeny  střílny. Objekt č. 2 byl vystaven postřelování z pěchotních zbraní ( pravděpodobně lehký kulomet ) a má proto lehce poškozenou čelní stěnu. Ostatní pevnůstky „přežily okupaci“ bez poškození. U objektů č. 8 a 9 byl v poválečných letech zahrnut vstup hlínou a to patrně proto aby se zabránilo pádu okolo se pasoucího dobytka do nitra pevnůstky. Podobně je u objektu č. 12 vstup částečně zarovnán kamením. Objekt č. 12a je zahrnut hlínou téměř celý a to patrně ze stejného důvodu jako předchozí pevnůstky. Objekt č. 7a se nachází v trase lyžařského vleku má zazděnou pravou střílnu a levá je zahrnuta zeminou, interiér je využíván jako smetiště.

Co se týká vnitřního vybavení, tak toho moc v objektech nezůstalo pouze v pevnůstce č. 5 zbylo torzo střeleckého stolku a v objektu č. 10 zůstaly posuvné dveře a dřevěný uzávěr střílny.Většinou lze nalézt jenom kolejničky pro posouvání dveří nebo uzávěrů střílen a to ještě ne všude.

Zajímavosti

Zajímavá je kompletně dochovaná venkovní výdřeva střílen u objektu číslo 7, na které jsou i zbytky maskovacího nátěru černé barvy. Za shlédnutí stojí i krásně dochované kamenné schodiště do pevnůstky č. 10. Nejzajímavějším objektem tohoto úseku je č. 5, jehož vstup je chráněn zvláštním krákorcem a uvnitř se dochovala téměř úplná výdřeva.
Všechny pevnůstky úseku Ia. Bartošovice v Orlických horách mají přechod čelní stěny a stropnice bez zešikmení, což je poněkud zvláštní, protože čelní stěny objektů sousedního úseku Ib. Neratov jsou v horní části zešikmeny. Kromě objektu č. 14a, který má uzávěry střílen výsuvné nahoru a dveře otevírací, tak ostatní objekty mají dveře a uzávěry posuvné do strany.
Od objektů na kopci Polom je krásný výhled do kraje a proto lze návštěvu tohoto úseku jen doporučit.


Tabulka označující objekty úseku Ia. Bartošovice v Orlických horách

 

Číslo objektu

Typ objektu

Číslo objektu

Typ objektu

          1

         A

          9

         B

          2

        A

         10

         A

          3

        C

         11

         B

         3a

         A

         12

         B

          4

         A

        12a

         A

          5

        B

         13 

         B

          6

         A

       13a

         B

          7

         A

         14

         B

         7a

        B

        14a

         A

          8

        B

 

 

 bartosovice1.jpg

Unikátně dochovaný uzávěr střílny. Uzávěr je tvořen dřevěnou deskou pobytou plechem, z tohoto řešení je jasné, že uzávěr neměl šanci odolávat ani ostřelování z pěchotních zbraní a tak mohl osádku chránit pouze proti povětrnostním vlivům. Pravděpodobně se jednalo pouze o improvizaci, protože klasické uzávěry jsou tvořeny dvěma ocelovými deskami o tloušťce 30 mm.

 bartosovice2.jpg

Objekt č. 7. Na snímku je patrná krásně dochovaná vnější výdřeva střílen i se zbytky černé barvy.

 bartosovice3.jpg

Pohled přes pevnůstku č. 12 směrem na Zemskou bránu.

bartosovice4.jpg

Objekt č. 14a, který se nachází na hřebeni za kótou Polom 766 m. n. m.

Použité prameny a literatura:

Lubomír Aron a kolektiv-Československé opevnění 1935–1938, FORTprint 1998
www.ropiky.net
Vlastní poznatky z průzkumů objektů

Autor článku: Zdeněk Janecký