Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mladkov - oblast Zemské brány - úsek A

30. 6. 2014

 

 

Oblast Zemské brány patří mezi nejzajímavější části úseku A Mladkov. Řeka Divoká Orlice zde vytváří hluboké údolí s velmi strmými svahy. Toto údolí by už samo o sobě stěžovalo útok nepřátelských jednotek a zcela vylučovalo použití útočné vozby. I proto obrana tohoto území záležela spíše na linii lehkého opevnění, než na před ní stojících těžkých srubech. Těžké objekty s výjimku srubu R – S 54 „U potoka“, který je postaven úplně dole u řeky sem nebyli umístěny a nachází se až nahoře nad údolím.

 

Betonáž objektů lehkého opevnění vz. 37 probíhala v tomto prostoru již od září 1937. Při přerušení prací koncem roku rozhodlo velitelství ženijního vojska II. Sboru že objekty v příkrých svazích nebudou stavěny až do vyřešení a schválení nového typu. Toto nařízení se týkalo především objektů prvního sledu, ale také části objektů sledu druhého. Na jaře roku 1938 se vyskytlo několik návrhů na zajímavé konstrukce objektů, ale nakonec zde byly vybetonovány pevnůstky více – méně v běžném provedení. Ale i přesto počet a různorodost typů zde postavených objektů určitě stojí za zmínku.  

První sled

Prvním řopíkem postaveným nahoře na svahu nad řekou je objekt č. 10 D 1N. Na něm je zajímavé jeho umístění, protože střílna působí téměř čelně k nepříteli, což u objektů typu D nebývá zvykem.

U této pevnůstky se nepodařilo plně dokončit zához, který postrádá kamennou rovnaninu. Ve stráni pod Déčkem byl vybetonován další objekt č. 11 typ A – 180 N přestože je pevnůstka postavena ve velmi prudkém svahu, tak je pouze v šikmém provedení. Toto je umožněno tím že objekt je natočen šikmo čelní stěnou více ke stráni. Pod ní je umístěn sousední řopík č. 12 A – 140 N šikmý u něho už není natočení, tak výrazné. Tento objekt je navíc poslední pevnůstkou prvního sledu postavenou na levém břehu Divoké Orlice. Na druhé straně navazuje sousední objekt č. 13 A – 140 N, ten na rozdíl od předchozích objektů je šikmý s levou střeleckou místností položenou níže. U tohoto řopíku nebyl plně dokončen zához, a tak zde můžeme vidět krásně poskládanou, kamennou rovnaninu. Dalším objektem prvního sledu je č. 14 A – 200 N lomený. Tento řopík byl postaven v příkrém svahu hned vedle lesní cesty. Svah je zde natolik prudký, že vylučoval použití pouze šikmého objektu, proto zde byl postaven objekt lomený. Kvůli dodržení palebné výšky osy střílny nad terénem musela být ve spodní střelecké místnosti umístěna střílna se zvýšenou depresí ( tzv. velká  střílna ), naproti tomu v horní střelecké místnosti je klasická střílna osazena s vykloněním nahoru. Pevnůstka nemá dokončeny zemní úpravy, díku tomu působí opravdu mohutným dojmem. Další zajímavostí je  vchodová střílna s uzávěrem, na níž se výborně dochoval původní světlý nátěr.  Na tuto pevnůstku navazuje další objekt č. 15 B2 – 80 N lomený. Použití výškově řešeného objektu typu B je velmi ojedinělé. Žádné jiné lomené béčko se v oblasti Orlických hor nenachází. Stejně jako jeho soused má i tento objekt v boční stěně osazenu střílnu se zvýšenou depresí.  Nahoře téměř až na vrcholku kopce je umístěn další objekt č. 16 A – 160 N. Svah zde není již tak strmý a tak byla pevnůstka postavena jenom v šikmém provedení. U tohoto řopíku se krásně dochovaly střelecké a pozorovací průseky k sousedním objektům. Uvnitř je zajímavě provedeno odvodnění dvěma příčnými kanálky v podlaze. Toto netypické řešení navíc díky čistotě interiéru pěkně vynikne. Dalšími objekty, které se ještě nachází v lesním masivu jsou č. 17 – 19 zde se už však jedná o běžná áčka bez výškových úprav. Dále potom linie pokračuje přes osadu Jedlina k vrchu Adam. Bohužel téměř všechny objekty v okolí Jedliny byly během okupace odstřeleny, protože se již nacházely na území protektorátu.

Co se týká vybavenosti objektů na případný střet s nepřítelem. Tak ta nebyla nejlepší. Stopy po osazení lafet jsou pouze objektech č. 18 a 19. Ventilační soupravu obdržely objekty č. 16 – 19. Zemní úpravy jsou plně dokončeny u řopíků č. 10 – 12 a 15 – 18. Stav dokončenosti zemních záhozu se nadá přesně zjistit, protože u jednotlivých pevnůstek není poznat zda nebyl zához dokončen, nebo rovnaninu v poválečných letech rozebralo civilní obyvatelstvo.

 

Seznam objektů v prvním sledu

 

Číslo objektu

Typ

Výškové řešení

Číslo objektu

Typ

Výškové řešení

10

D1 N

-

15

B2 – 80 N

Ll

11

A – 180 N

Šp

16

A – 160 N

Šl

12

A – 140 N

Šp

17

A – 160 N

R

13

A – 140 N

Šl

18

A – 180 N

R

14

A – 200 N

Ll

19

A – 180 N

R

 

Vysvětlivky:              Šp – Šikmý s pravou střeleckou místností níže

                               Šl – Šikmý s levou střeleckou místností níže

                               Ll – Lomený s levou střeleckou místností níže

                               R - rovný

 

 

 

zemska_brana1.jpg

Objekt č. 13 A – 140 N „U Orlice“. Na tomto snímku je vidět krásně složená kamenná rovnanina u čelní stěny.

 

 

zemska_brana2.jpg

Čelní pohled na lomenou pevnůstku č. 15 B2 – 80 N „Dřevorubec“.

Druhý sled

První objektem druhého sledu je č. 210 B2 – 80 Z. Tato pevnůstka byla během okupace poměrně hodně poškozena. Došlo zde k odstranění vnitřních části hlavních střílen. Zmizela též vchodová střílna. Při trhacích pracích byl poškozen i rám dveří a příčka ve spojovací chodbičce. Uvnitř je na podlaze mnoho suti. Z vnějšku byla k týlové stěně přiložena nejspíše přídavná nálož. O čemž svědčí mělký kráter pod granátovým skluzem. Dále jsou na týlové stěně vývrty pro umístění náloží. Jelikož je objekt postaven na hraně svahu nad strmým údolím, tak na pravé straně nemohl být vybudován ochranný zához. V horní části prudkému svahu nebyly umístěny žádné objekty a další řopík se nachází až skoro dole u řeky je to č. 211 A – 160 N šikmý. Podobně jako objekty prvního sledu je i tento natočen svoji pravou střílnou šikmo k nepříteli. Pevnůstka má poškozen práh pod mříží, pravděpodobně přídavnou náloží.  Na druhé straně řeky na ni navazuje objekt č. 212 A – 180 N šikmý. V jeho levé střelecké místnosti je osazena „Velká střílna“ a v pravé střelecké místnosti je střílna vykloněna proti svahu. Za tímto objektem více v týlu je umístěno jedno pěkné éčko č. 213 E N, které mělo svoji palbou podporovat oba sledy před ním. Zajímavá je absence záhozu na levé straně, který nemohl být vybudován kvůli příliš prudkému svahu. Linie dále pokračuje po stráni nahoru, kde na předchozí objekt č. 212 navazuje lomené áčko č. 214 A – 140 N.

Tato pevnůstka na první pohled zaujme svou impozantní velikostí, ta je způsobena absencí zemních úprav. U čelní stěny je vidět krásně položená kamenná rovnanina. Další zajímavostí je použití vykloněné střílny v první střelecké místnosti. Střílna zde musela být vykloněna nahoru, tak aby byla zachována potřebná palebná výška nad okolním terénem. Naopak na druhé straně je použito střílny se zvětšenou depresí tzv. Velká střílna. Dále nahoře ve svahu je v houští schován objekt č. 215 D2 N, který nemá dokončeny zemní úpravy. Podobně jako jeho soused má tento řopík osazenu Velkou střílnu. Nad tímto objektem už v rovině projektanti umístili pevnůstku č. 216 B2 – 80 N. U něhož se nepodařilo plně dokončeny zemní úpravy. Do boční stěny byla zabetonována zeslabená střílna, původně určená pro zeslabené objekty a objekty typu C.  Dále je druhý sled tvořen řopíky č. 217 – 219. Jedná se o už o běžná áčka. Pouze do objektů č. 217 a 219 dělníci zabudovali dvě zeslabené střílny ( v obou případech pouze na levou stranu ). Obě pevnůstky navíc nemají plně dokončeny zemní úpravy.Další objekt č. 219 A – 120 N je posledním objektem, který je umístěn ještě v lese.

Druhý sled

První objektem druhého sledu je č. 210 B2 – 80 Z. Tato pevnůstka byla během okupace poměrně hodně poškozena. Došlo zde k odstranění vnitřních části hlavních střílen. Zmizela též vchodová střílna. Při trhacích pracích byl poškozen i rám dveří a příčka ve spojovací chodbičce. Uvnitř je na podlaze mnoho suti. Z vnějšku byla k týlové stěně přiložena nejspíše přídavná nálož. O čemž svědčí mělký kráter pod granátovým skluzem. Dále jsou na týlové stěně vývrty pro umístění náloží. Jelikož je objekt postaven na hraně svahu nad strmým údolím, tak na pravé straně nemohl být vybudován ochranný zához. V horní části prudkému svahu nebyly umístěny žádné objekty a další řopík se nachází až skoro dole u řeky je to č. 211 A – 160 N šikmý. Podobně jako objekty prvního sledu je i tento natočen svoji pravou střílnou šikmo k nepříteli. Pevnůstka má poškozen práh pod mříží, pravděpodobně přídavnou náloží.  Na druhé straně řeky na ni navazuje objekt č. 212 A – 180 N šikmý. V jeho levé střelecké místnosti je osazena „Velká střílna“ a v pravé střelecké místnosti je střílna vykloněna proti svahu. Za tímto objektem více v týlu je umístěno jedno pěkné éčko č. 213 E N, které mělo svoji palbou podporovat oba sledy před ním. Zajímavá je absence záhozu na levé straně, který nemohl být vybudován kvůli příliš prudkému svahu. Linie dále pokračuje po stráni nahoru, kde na předchozí objekt č. 212 navazuje lomené áčko č. 214 A – 140 N. Tato pevnůstka na první pohled zaujme svou impozantní velikostí, ta je způsobena absencí zemních úprav. U čelní stěny je vidět krásně položená kamenná rovnanina. Další zajímavostí je použití vykloněné střílny v první střelecké místnosti. Střílna zde musela být vykloněna nahoru, tak aby byla zachována potřebná palebná výška nad okolním terénem. Naopak na druhé straně je použito střílny se zvětšenou depresí tzv. Velká střílna. Dále nahoře ve svahu je v houští schován objekt č. 215 D2 N, který nemá dokončeny zemní úpravy. Podobně jako jeho soused má tento řopík osazenu Velkou střílnu. Nad tímto objektem už v rovině projektanti umístili pevnůstku č. 216 B2 – 80 N. U něhož se nepodařilo plně dokončeny zemní úpravy. Do boční stěny byla zabetonována zeslabená střílna, původně určená pro zeslabené objekty a objekty typu C.  Dále je druhý sled tvořen řopíky č. 217 – 219. Jedná se o už o běžná áčka. Pouze do objektů č. 217 a 219 dělníci zabudovali dvě zeslabené střílny ( v obou případech pouze na levou stranu ). Obě pevnůstky navíc nemají plně dokončeny zemní úpravy.Další objekt č. 219 A – 120 N je posledním objektem, který je umístěn ještě v lese.

Stav vybavenosti objektů druhého sledu v záři 1938 byl pochopitelně ještě o něco horší než v sledu prvním. Brněnskou lafetu se zde nepodařilo osadit ani jednu. Ventilační soupravu montéři stihli umístit do pevnůstek č. 214 – 216 a 219. Zemní úpravy jsou kompletně dokončeny u řopíků č. 211 – 213 a 219. Stav záhozů jsme nemohli věrohodně zjistit jelikož není vždy jasně patrné, kde nebyl zához dokončen a kde byl rozebrán.

Pozn: Vybavenosti objektů č. 217 a 218 nemohla být zjištěna jelikož jsou oba uzamčeny.

 Seznam objektů druhého sledu

Číslo objektu

Typ

Výškové řešení

Číslo objektu

Typ

Výškové řešení

210

B2 – 80 Z

R

215

D2 N

-

211

A – 160 N

Šp

216

B2 – 80 N

R

212

A – 180 N

Šl

217

A – 140 N

R

213

E N

-

218

A – 120 N

Šl

214

A – 140 N

Ll

219

A – 120 N

R

 

Vysvětlivky: jako předchozí

 

 

 

zemska_brana3.jpg

Poškozená pevnůstka č. 210 B2 – 80 Z. Dobře je vidět vytržená část střílny.

zemska_brana4.jpg

Objekt č. 213 E N „Poustevník“  umístěný nad lesní cestu u Divoké Orlice.

zemska_brana5.jpg

Snímek zachycuje lomený objekt č. 214 A – 140 N „Šoupátko“. Objekt nemá na své nižší straně plně dokončeny zemní úpravy, proto působí, tak robustním dojmem.

Použité prameny a literatura:

 

Jiří Novák  Opevnění v prostoru Českých Petrovic 2004

Lubomír Aron a kol.  Československé opevnění 1935 – 1938         

ing. Jan Škoda –  FORTprint vydavatelství fortifikační literatury  1998

Ivo Vondrovský Netypické objekty Československého opevnění

ing. Jan Škoda – FORTprint    2005

www.ropiky.net

vlastní poznatky z průzkumu objektů 2002 – 2005

 

autor článku: Zdenek.Janecky@centrum.cz